कृषी-दूत

कृषी विज्ञान केंद्राचे गावोगावचे कृषी दूत

No. Name of the farmer Mob. No. Village
1 Harshal Vijay Hindalekar 9422393730 Malwan
2 Kapil Suresh Walake 9421268510 Malwan
3 Akabar Karim Shaikh 9421234882 Malwan
4 Nagesh Vasant Mestri 9423301637 Malwan
5 Pandhari Pandurang Ghadigaonkar 8275631383 Kirlos
6 Mangesh Babu Ghadigaonkar 7588204440 Kirlos
7 Jayant Parshuram Kirloskar 9405624587 Kirlos
8 Mrs. Darshana Malankar 02365-19145 Kirlos
9 Sandip Gogate 8550946879 Achara
10 Prakash Krishna Kasale 9403558892 Asagani
11 Jagdish kasle 9423079062 Asagani
12 Shri. Sadanand Nama Ghadigaonkar Asagani, Malwan
13 Ravindra Gangaram Gaokar 9423211960 Shirwande
14 Suresh Mapari 942189763 Veral
15 Suresh Nerurkar 9420210121 Viran
16 Arvind Arjun Hirlekar 9923895916 Kasal
17 Shri. Babu Dhondi Patkar 9673563405 Kasal
18 Shri. Arvind Arjun Hirlekar   Kasal
19 Bajiraw Zende 9422923644 Hirlok
20 Mr. Kamlakar savant 9423214129 Avalegaon
21 Santosh Purushottam Gawade   Chunware

DEOGAD

22 Yashwant Vishwas Kadam 9420741743 Devgad
23 Pandharinath Meghashyam Bandekar 9421236984 Devgad
24 Sambhaji Kadam   Gaditamhane
25 Ganesh Rane 7588456517 Shirgaon
26 Shridhar Aagale Dahibav
27 Shri. Govind Sadashiv Phatak 9420738133 Mithbav
28 Shri. Santosh Shankar Labdhe 9421264291 Munge
29 Shri. Pandharinath Gopal Dabholkar 9421146735 Dabholi
30 Shri. Nilesh Mahadev Gurav 9969138140 Munge
31 Smt. Susmita Rane 9404954450 Naringre

KUDAL

32 Mahesh Ashok Palav 9673366863 Kudal
33 Samir Babu Patkar 9096784864 Kudal
34 Suhasini Ramesh Bambulkar   Kudal
35 Ajit Sakharam Sawant 9545406271 Kudal
36 Sadanand Yashwant Shirodkar 7507241512 Kudal
37 Subhash Ramchandra Vanjare 9405442957 Kudal
38 Navnath Yashwant Patil 9766980392 Kudal
39 Jaywant Kishor Kalekar 9420208794 Kudal
40 Shri. Sharad Ganpat Dhuri 9960187885 Zarap, Kudal
41 Prakash Sawant 9422632838
42 Prasad Suresh Sawant 9403072579 Mangoan, Kudal
43 Dnyanoba Tukaram Rane 9421144404 Ambrad, Kudal
44 Netaji Sitaram Palkar 9404164650 Oros
45 Shri. Tuakram Baburao Parab 9158369438 Ranbambuli
46 Shri. Suresh Yashwant Dabholkar 7057403841 Ranbambuli
47 Rabi Dhuri 9403054173 Ranbambuli
48 Mrs. Diya Jadhav 7507684243 Ranbambuli
49 Sandeep khot 9421147104 Ranbambuli
50 Shri. Sadanand Shridhar Angane 9405924592 Anav
51 Sadanand Aangane 02362228425 Anav
52 Shri  Prabhakar Dattaram Dalavi 9765507254 Humarmala
53 Shri. Mahesh Ashk Palav 9673366863 Humarmala
54 Mr. Rakesh palav 9049938445 Humarmala
55 Shri. Nhanu Pandurang Palav 9420121536 Humarmala
56 Mrs. Dipali Devu Sawant 7507988106 Pandur
57 Mrs. Uma Mahadev Sawant 9823980878 Pandur
58 Shri. Mahadev Bapuji Sawant 9823980878 Pandur
59 Shri. Ratnadeep Ganpat Sawant 8425913444 Pandur
60 Dipak Hariba Sawant 9822502665 Pokharan
61 Uday Dhavele 9420122413 Digas
62 Lakshmikant Rane 9405714149 Digas

KANKAVALI

63 Satyawan Mohite 9158728315 Osargaon
64 Rajashri Ramchandra Rodye 9845320024 Osargaon
65 Sneha Sawant 9604801870 Osargaon
66 Manoj Gangaram Rane 9975853916 Halwal
67 Bhaskar Babaji Rane 9422381042 Halwal
68 Shantaram vasudeo Raorane 9423818485 Lore No.1
69 Pralhad Dhondu Sawant 9420276257 Kasaral
70 Mr.Sakshi Rane 9850426336 Satral
71 Anant Rane 9766692111 Vagheri
72 Amita Anand Shinde 7507412061 Bordave
73 Anna Dalavi 9404167879 Kalsuli
74 Prakash Parab 9969192552 Bharani
75 Mangesh Sawant 9423311177 Bhirwande
76 Shri. Sanjay Ghuraji Sawant 9421147722 Sangave
77 Anil Pednekar 9960502303 Chinchvali

VENGURLA

78 Mrs. Shivani Dever 8411868747 Vetalbambarde
79 Sneha Dalavi 7263837342 Vetalbambarde
80 Mrs. Pradnya Gawade 7263833742 Vetalbamabrde
81 Jayaprakash Narayan Chamankar 9421146620 Ubhadanda
82 Mrs. Rupal Ravindra Parab 9403803895 Hodawade, vengurla
83 Mrs. Akshata Mangesh Salgaonkar 8605065539 Hodawade, vengurla
84 Shri. Arun Vasant Dharane Adeli, Vengurla
85 Ganesh Raul 9421631777 Tulas

SAWANTWADI

86 Shivprasad Desai 9420821242 Banda
87 Suresh Parab 9404447216 Sarmbal
88 Bapu Gawade   Amboli
89 Abhilash Desai 9421266160 Tamboli

VAIBHAVWADI

90 Ashok Raorane 9422585586 Vaibhavwadi
DODAMRG
91 Shri. Satish Yashwant Samant 9422379930 Zolambe, Dodamarg
92 Shri. Lavu Rama Thakur 9420208374 Dodamarg
93 Shri. Shashikant Tukaram ghadi 9420208268 Dodamarg
94 Shri. Mahesh Shiwaji Gawas 8275651424 Bodade, Dodamarg
95 Shri. Pradip sitaram Naik 7588447896 Palaye, Dodamarg
96 Shri. Pandurang Shivram Naik 9420742881 Ambeli, Dodamarg
97 Shri. Anand Nagesh Redkar 9423305047 Sai, Dodamarg
98 Shri. Premanand Phatirav Desai 9373379591 Dodamarg
99 Shri. Atta Anand Dalavi 9403877110 Ghoto, Dodamarg
100 Smt. Vishakha Vilas Desai 8275380479 Dodamarg
101 Shri. Vijay mar Marathe 02363-257310 Talkat, Dodamarg
102 Smt. Urmila Ulhas Naik 9403061446 Ghoto, Dodamarg
103 Shri. Suryakant Mahadev Naik 9421990114 Dodamarg
104 Smt. VAnita Vishnu Ghadi 9421622273 Dodamarg
105 Shri. Krushna Pandurang Morjakar 7588447903 Sateli, Dodamarg
 
106 Prakash Dalavi 9421148513 Vilvade
KVK © 2016 Frontier Theme